Start
Cele i zadania Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
18.07.2007.

Celem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego jest reprezentowanie wspólnego stanowiska zrzeszonych organizacji związkowych (Oddziałów Związku) wobec pracodawców, władz administracji państwowej i gospodarczej, organizacji politycznych i społecznych, a także stowarzyszeń zawodowych.

Celem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego jest reprezentowanie wspólnego stanowiska zrzeszonych organizacji związkowych (Oddziałów Związku) wobec pracodawców, władz administracji państwowej i gospodarczej, organizacji politycznych i społecznych, a także stowarzyszeń zawodowych.

Ogólnopolski Związkek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa powstał z przekształcenia Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i jako kontynuator działa od 1983 roku. Obecnie tworzy go 36 Oddziałów Związku co stanowi ponad 10 tys. członków związku pracujących w oddziałach i spółkach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

OZZ GNiG powstał w uznaniu potrzeby jedności działań związków zawodowych skupionych w branży nawiązując w swej działalności do dobrych i sprawdzonych tradycji górniczego i energetycznego ruchu związkowego. Ogólnopolski Związek zjednoczył - na zasadach dobrowolności - związki zawodowe działające w PGNiG S.A. oraz w spółkach powiązanych kapitałowo jak i innych podmiotach gospodarczych współpracujących z branżą.

Na zasadach partnerskich współpracujemy z innymi organizacjami związkowymi. OZZ GNiG jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Chemii i Energetyki (EMCEF).

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba jego organów mieści się w Wałbrzychu.

Najwyższą władzą Związku jest Rada Krajowa Związku, którą stanowią delegaci z każdego Oddziału Związku. Władzę wykonawczą sprawuje 17 osobowe Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący Związku oraz przedstawiciele Sektorów działających w PGNiG.

 

Zmieniony ( 28.09.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »