Start
UCHWAŁA NR 16/I/2015 Prezydium Zarządu OZZ GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.04.2015.

UCHWAŁA NR 16/I/2015
Prezydium Zarządu OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
z dnia 31 marca 2015 roku

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji wśród Członków Związku OZZ GNiG Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

W związku z barkiem efektów w prowadzonym dialogu z Zarządem Spółki PSG w sprawie polityki płacowej w Polskiej Spółce Gazownictwa w roku 2015, Prezydium Związku postawania o przedstawieniu Pracodawcy w dniu 31 marca 2015r. roszczeń:

  1. Wzrost wskaźnika wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 4%
  2. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2014
  3. W przypadku braku realizacji postulatu o wypłacie premii na Święta Wielkanocne, wypłatę premii urlopowej w czerwcu w wysokości 1000 złotych na pracownika
  4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu b.r. w wysokości 1000 złotych na pracownika
  5. Rozpoczęcie negocjacji ze Stroną Społeczną dotyczących Regulaminu Premiowania celem wdrożenia go od 1 lipca b.r.

§ 2

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) Prezydium Związku określa termin Pracodawcy do 14 kwietnia b.r. na realizację w/w żądań

§ 3

Zgłoszone pisemnie żądania traktowane są jako rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego przyjmując zasadę „dobrej wiary”

§ 4

W przypadku braku realizacji przez Pracodawcę żądań w wyznaczonym terminie, Związek przystąpi do sporu zbiorowego prowadząc akcje protestacyjne do strajku włącznie

§ 5

Uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa,
Za Prezydium

PRZEWODNICZĄCY
Dariusz Matuszewski

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »