Start
Pismo do Prezesa Zarządu PSG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.04.2015.

Wałbrzych, dnia 31 marca 2015r.

Pan Sylwester Bogacki
Prezes Zarządu
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

W dniu 11 marca Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa zwrócił się do Pana z wnioskami o rozpoczęcie rozmów dotyczących polityki płacowej w 2015 roku wskazując ogólne postulaty dotyczące ukierunkowania tych rozmów szukając równowagę miedzy dobrem pracownika i powodzeniem firmy. Niestety w wyniku spotkania Strony Społecznej z Pracodawcą w dniu 19 marca br. Zarząd Spółki ustosunkował się do przedstawionych postulatów przedstawiając propozycje w żaden sposób nieadekwatne do prezentowanych wyników finansowych Spółki za rok 2014.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa stwierdza, że Zarząd Spółki przyjął politykę maksymalizacji zysku opartą w większości na minimalizowaniu świadczeń pracowniczych. W obecnej sytuacji publikowanie wywiadu z Panem Prezesem dotyczącego znakomitych wyników wypracowanych w ubiegłym roku adresowanego do wszystkich Pracowników na portalu Spółki, gdy jednocześnie odrzucony został postulat Strony Społecznej dotyczący zwyczajowej wypłaty premii świątecznej w wysokości 1000 złotych czy też kolejny rok nieuwzględnianie postulatu wzrostu wskaźnika wynagrodzeń uznając wszystkie stawiane postulaty za wygórowane, świadczy o braku jakiejkolwiek woli nie tylko do relacji partnerskiej ze związkami zawodowymi ale wprost brakiem poszanowania dla tysięcy ludzi pracy, którzy z właściwym zaangażowaniem wielokrotnie po redukcjach zatrudnienia, wykonując coraz większy zakres obowiązków na ten wskazywany chwalebnie zysk mieli wpływ bezpośredni.

W związku z powyższym Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) przedstawia następujące żądania:

 

  1. Wzrost wskaźnika wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 4%
  2. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2014
  3. W przypadku braku realizacji postulatu o wypłacie premii na Święta Wielkanocne, wypłatę premii urlopowej w czerwcu w wysokości 1000 złotych na pracownika
  4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu b.r. w wysokości 1000 złotych na pracownika
  5. Rozpoczęcie negocjacji ze Stroną Społeczną nad Regulaminem Premiowania celem wdrożenia go od 1 lipca b.r.

Nieuwzględnienie żądań do dnia 14 kwietnia br. traktować będziemy jako wszczęcie sporu zbiorowego . Uprzedzamy o możliwości przeprowadzenia akcji protestacyjnych do strajku włącznie.

Za Prezydium

Przewodniczacy OZZGNiG
Dariusz Matuszewski

Do wiadomości:

Rada Nadzorcza PSG
Pan Mariusz Zawisza Prezes Zarządu PGNiG SA
Pan Waldemar Wójcik Wiceprezes Zarządu PGNiG SA
– Przedstawiciel Załogi w Zarządzie PGNiG SA
Związki Zawodowe PSG
Załoga Polskiej Spółki Gazownictwa

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »