Start
Uchwała nr 12/2016 Zarządu Pracowników PSG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
11.02.2016.

UCHWAŁA NR 12/2016
Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
z dnia 11 lutego 2016r.


Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział  Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji społecznej wśród Członków Związku, podjął uchwałę następującej treści:

§1

W związku z brakiem efektów w prowadzonym dialogu społecznym z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie polityki płacowej w PSG w roku 2016, Związek postanawia o przedstawieniu Pracodawcy w dniu 11 lutego 2016r.  roszczeń:

  1. Wzrost funduszu wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 10%
  2. Wyrównania nagrody rocznej za rok 2014, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 4 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, do poziomu 5050 złotych brutto na każdego Pracownika PSG
  3. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2015 w wysokości 11,7% rocznego funduszu wynagrodzeń
  4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu 2016r. w wysokości 2000 złotych na pracownika
  5. Uzgodnień z Organizacjami Związkowymi działającymi w PSG działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce

§2


Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) Związek określa Pracodawcy termin do dnia 25 lutego 2016r. na realizację postulatów określonych w §1 niniejszej uchwały.

§3

Zgłoszone pisemnie żądania traktowane są jako rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego przyjmując zasadę „dobrej wiary”

§4

W przypadku braku realizacji przez Pracodawcę żądań w wyznaczonym terminie, Związek  przystąpi do sporu zbiorowego prowadząc akcje protestacyjne do strajku włącznie

§5

Uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

Zmieniony ( 11.02.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »