Start
Komunikat nr 2 Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
26.02.2016.

Warszawa, dnia 24 lutego 2016r.

KOMUNIKAT
Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W dniu 24 lutego 2016r. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa z Zarządem Spółki w sprawie żądań jakie Związek przedstawił Pracodawcy w Uchwale nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016r.

Ze strony Pracodawcy w spotkaniu brał udział Członek Zarządu PSG Pan Adam Węgrzyn oraz Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. Relacji Społecznych Pan Jan Anysz. Pracodawca zwrócił się do Zarządu Związku z wnioskiem o przesunięcie terminu na spełnienie postulatów pracowniczych argumentując, że Pracodawca nie chce rozpoczynać działalności od sporu zbiorowego z Załogą i potrzebuje czasu na podjęcie działalności. Jednocześnie Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa zadeklarował nowe otwarcie relacji w Spółce, opartych na konstruktywnej współpracy i otwartym dialogu społecznym w poszukiwaniu konsensusu. Pan Prezesa Adam Węgrzyn poinformował Związek, że zostanie złożony wniosek o korektę Planu Działalności Gospodarczej Spółki na rok 2016. oraz zapewnił, że Strona Społeczna będzie informowana o wszelkich decyzjach Właściciela w tym zakresie. Zarząd zwrócił się do Zarządu Związku o przesunięcie terminu na spełnienie postulatów o trzy miesiące. Strona Związkowa podkreśliła, że Pracownicy Spółki od kilku lat nie otrzymali żadnych przeszeregowań wynagrodzeń i realne płace są coraz niższe. Związek ostrzegł Zarząd Spółki, że wśród załogi narasta poczucie krzywdy i panuje atmosfera pełna napięcia. Pracodawca zapewnił Stronę Społeczną, że działania Zarządu Spółki będą podejmowane z troską o sprawy pracownicze.

Zarząd OZZ GNiG Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa rozumiejąc okoliczności w jakich jest obecnie Spółka i biorąc pod uwagę fakt, iż Zarząd PSG został dopiero powołany i swoją działalność rozpocznie oficjalnie dnia 2 marca 2016r., a przede wszystkim opierając się na deklaracji nowego Zarządu Spółki dotyczącej prowadzenia otwartego dialogu społecznego oraz troski o sprawy pracownicze, podjął Uchwałę nr 13/2016 dotyczącą przesunięcia terminu spełnienia postulatów pracowniczych wyznaczając Pracodawcy termin 25 marca 2016r.

Spotkanie zakończyło się wzajemną deklaracją stron o podjęciu wszelkich działań mających na celu wypracowanie form relacji w Spółce opartych na otwartym i konstruktywnym dialogu społecznym.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

W załączeniu:
Uchwała nr 13/2016

 

Zmieniony ( 26.02.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »