Start arrow Wydarzenia arrow Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Handlowego
Stanowisko Delegatów XXXIII Zgromadzenia OZZ GNiG w Sprawie Sektora Handlowego Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
23.05.2016.

STANOWISKO DELEGATÓW XXXIII ZGROMADZENIA
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
w sprawie Sektora Handlowego

Delegaci XXXIII Zgromadzenia Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, po uzyskaniu informacji dotyczącej posiedzenia Delegatów Sektora Handlowego, które odbyło się dnia 18 maja 2016r., a także po uzyskaniu na Zgromadzeniu Delegatów informacji od Pana Waldemara Wójcika, Przedstawiciela Załogi w Zarządzie PGNiG SA, w sprawie sektora handlowego, oraz po dyskusji dotyczącej Pracowników Spółki PGNiG  Obrót Detaliczny, wyrażają zaniepokojenie bierną postawą Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny wobec spraw pracowniczych oraz przyszłości podmiotu.

Delegaci Zgromadzenia po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a także po merytorycznej dyskusji, która dotyczyła Sektora Gazownictwa, tym bardziej odczuwają brak konstruktywnego dialogu społecznego w Sektorze Handlowym, którego przedmiotem powinny być wszelkie kwestie kształtujące środowisko pracy. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny opiera cały swój potencjał na doświadczonej i zaangażowanej Załodze i dlatego konsultacje społeczne prowadzone na wszystkich poziomach organizacyjnych Spółki powinno być standardem w budowaniu strategii rozwoju obszaru handlu. Brak informacji skierowanej do Strony Społecznej, odnoszącej się do przyjętej koncepcji funkcjonowania PGNiG OD, strategii dla rozwoju i przyszłości podmiotu, czy wreszcie prowadzona w sposób odbiegający od właściwych standardów współżycia społecznego polityka kadrowa, wywołują wśród Pracowników rosnącą obawę o dalsze zatrudnienie i atmosferę ogromnego napięcia. Wyrazem postawy Zarządu Spółki PGNiG OD wobec Strony Społecznej jest fakt, iż mimo zapowiedzi i oczekiwania przez Delegatów Zgromadzenia, żaden z Członków Zarządu Spółki nie pojawił się na obradach, aby przedstawić wizję dalszego rozwoju Spółki i podjąć merytoryczną dyskusję z reprezentacją Załogi. Delegaci Zgromadzenia stoją na stanowisku, że przyjęty przez Zarząd Spółki PGNiG OD sposób układania relacji z Załogą, w ramach zapowiadanego przez Rząd i Zarząd PGNiG SA nowego otwarcia dialogu społecznego, nie ma wiele wspólnego z szacunkiem dla Pracowników i ich spraw.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń dotyczących relacji z Zarządem Spółki PGNiG Obrót Detaliczny, Delegaci wyrażają przypuszczenie, że Zarząd Spółki w istocie nie ma żadnej spójnej koncepcji dotyczącej funkcjonowania podmiotu i nie podejmuje merytorycznej dyskusji ze Stroną Społeczną z uwagi na brak wystarczających kompetencji do kierowania państwową Spółką
o rozproszonej strukturze i specyficznych warunkach funkcjonowania w obszarze polityki energetycznej. Ponadto, Delegaci wyrażają swoją dezaprobatę dla postawy Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny wobec przedstawicieli naszego Związku.

Delegaci XXXIII Zgromadzenia po przeanalizowaniu odpowiedzi Zarządu Spółki na wystąpienie Zarządu OZZ GNiG Oddziału Pracowników Spółki Obrotu Detalicznego stoją na stanowisku, że odpowiedzi Zarządu godzą wprost w interesy pracownicze Załogi Spółki, a przede wszystkim nie wyczerpują katalogu problemów, z którymi Strona Społeczna zwróciła się do Pracodawcy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w swojej działalności zawsze wyznaje zasadę, że dialog społeczny jest najlepszą drogą do rozwiązywania konfliktów pojawiających się w środowisku pracy, dlatego też zwraca się do Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny o podjęcie konsultacji zgodnie z najwyższymi standardami dialogu społecznego. Delegaci pragną podkreślić, że atmosfera wśród Pracowników Sektora Handlowego jest bardzo napięta w obliczu rosnących obaw o zatrudnienie i przyszłość Spółki. Strona Społeczna oczekuje przede wszystkim prowadzenia polityki kadrowej, opartej na standardach profesjonalizmu i transparentności, która nie będzie wzbudzała w Załodze poczucia niepewności zatrudnienia.
Oczekuje również od Pracodawcy podjęcia w tym zakresie działań opartych na określeniu jasnych zasad i reguł organizacyjnych.

Reasumując, Delegaci XXXIII Zgromadzenia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, działając w oparciu o najważniejsze cele statutowe
i wyrażając poważne obawy wobec przyszłości Sektora Handlowego i sytuacji Pracowników Spółki PGNiG Obrót Detaliczny zwracają się o podjęcie dialogu społecznego opartego na właściwych standardach. Delegaci Zgromadzenia informują jednocześnie, że w przypadku zagrożenia dla najważniejszych interesów pracowniczych, Związek podejmie z całą determinacją wszelkie przewidziane prawem działania w obronie Pracowników.

Stanowisko zostało podjęte jednomyślnie.

Za Delegatów XXXIII Zgromadzenia
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
Przewodniczący Związku
Dariusz Matuszewski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »