Start
Projekt Equal Rights for Posted Workers Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.05.2017.

KONFERENCJA KOŃCZACA PROJEKT:
„Equal Rights for Posted Workers – raising awareness about Directive 96/71/EC”

Image

W Warszawie w dniach 25 – 26 kwietnia 2017r., w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w Sali im. J.Wiadernego odbyła się międzynarodowa konferencja, która była podsumowaniem projektu „Równe prawa pracownikom oddelegowanym – zwiększenie świadomości o dyrektywie Na realizację projektu dofinansowanie zostało przyznane przez Komisję Europejską w ramach konkursu „Delegowanie Pracowników: wzmocnienie współpracy administracyjnej i dostępu do informacji”.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa był wnioskodawcą projektu, który realizowany był wspólnie z partnerami z Litwy, Rumunii, Chorwacji i Bułgarii. Dzięki możliwości jego realizacji oprócz oczywistych korzyści merytorycznych jakimi są podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu spraw pracowników delegowanych na terenie Unii Europejskiej oraz wymiana doświadczeń między partnerami projektu, jego uczestnicy uzyskali wiele korzyści w obszarze społecznym. Spotkania, które odbywały się w ramach realizacji projektu są okazją do szukania wszelkich rozwiązań mających na celu ochronę interesów pracowniczych na obszarze Unii Europejskich. Więzy wspólnoty i przyjaźni jakie zawiązują się dzięki realizacji międzynarodowych projektów, owocują na przyszłość poczuciem wspólnoty i współodpowiedzialności organizacji pracowniczych, które przecież niezależnie od kraju w jakim działają, mają zbieżne cele i angażują się w takie same działania.

Image

Konferencję rozpoczął i prowadził Przewodniczący OZZ GNiG Kolega Dariusz Matuszewski, który serdecznie przywitał zebranych na Konferencji przedstawicieli Związków Zawodowych, które były partnerami naszego Związku w projekcie:

 

  • LPSK Oil Workers (Litwa)
  • Sindikat Naftnog (Chorwacja )
  • National Federation of Chemical Workers Podkrepa (Bułgaria)
  • Federation of Chemical and Petrochemical Trade Unions (Rumunia)

Image

Kolega Dariusz Matuszewski w swoim wystąpieniu rozpoczynającym Konferencję przybliżył temat projektu oraz proces jego realizacji na spotkaniach międzynarodowych oraz na krajowych warsztatach.  Zwracając się do zebranych Przewodniczący Dariusz Matuszewski podkreślił, że Związki Zawodowe są to jedyne organizacje społeczne, które w swojej istocie mają wspólny cel, bez względu na kraj w jakim działają, dlatego też poczucie wspólnoty i braterstwa są czynnikami, które powinny znieść wszelkie podziały i różnice. Godne wynagrodzenie, szacunek dla ludzi pracy, równe prawa dla wszystkich i przywileje dla nikogo – to uniwersalne wartości europejskie, które muszą być w pełni respektowane, bez żadnych wątpliwości i wyjątków – to jest zadanie stojące przed wszystkimi związkami zawodowymi Europie.

Image

Gościem Konferencji był Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kolega Jan Guz, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę współpracy organizacji pracowniczych w całej Unii Europejskiej, w walce o równe prawa dla wszystkich ludzi pracy na obszarze całej Wspólnoty. Projekty międzynarodowe, które są realizowane z funduszu UE pozwalają na zawiązanie współpracy i dają bardzo mocną podstawę do nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem.

Image

Ekspertem w projekcie był dr Marek Benio, który przedstawił prawne aspekty dotyczące delegowania pracowników w UE, odpowiadał również na pytania zadawane przez uczestników Konferencji. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja panelowa.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 07.05.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »