Start
Posiedzenie Rady Krajowej OZZ GNiG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
07.05.2017.

Dnia 20 kwietnia 2017r. w Bukowym Dworku obradowała Rada Krajowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Zgodnie z kompetencjami określonymi w Statucie Związku, Rada Krajowa planuje i zatwierdza wszelkie kwestie dotyczące finansów OZZ GNiG. Jednym z głównych punktów obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego Związku za rok 2016 i przyjęcie preliminarza wydatków na rok 2017. Rada Krajowa wysłuchała sprawozdania Komisji Rewizyjnej, która dokonała sprawdzenia polityki finansowej i przyjęła bilans. Rada Krajowa, po uzyskaniu sprawozdania finansowego od Prezydium i po analizie preliminarza, podjęła uchwałę o przyjęciu dokumentów finansowych.

Oprócz spraw związkowych, członkowie Rady Krajowej omówili sytuację Pracowników w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG, a Przewodniczący sektorów przedstawili bieżącą informację dotyczącą spraw Sektorów. Członkowie Rady dyskutowali także na temat sytuacji Strony Społecznej i braku dialogu społecznego na poziomie branżowym. Rada Krajowa ustaliła, że kwestie te powinny być przedmiotem szerokiej dyskusji na Zgromadzeniu Delegatów.


Informacja: biuro OZZ GNiG

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »