Posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
26.09.2018.

W dinach 24 – 26 września 2018r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Posiedzenie Prezydium Związku
Posiedzenie Sektorów

Image

Posiedzenie otworzył Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Związku. Rada Krajowa dokonała podsumowania okresu od ostatniego posiedzenia, jak również szczegółowo omówione zostały sprawy pracownicze w PGNiG SA oraz podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG. W Spółkach pojawiło się wiele nowych problemów, niestety nie doszło do pozytywnych rozwiązań w podmiotach, gdzie sytuacja pracownicza jest najtrudniejsza – zwłaszcza w Spółce Exalo Drilling.

Image

Prezydium Związku spotkało się na posiedzeniu w celu omówienia spraw organizacyjnych. Spotkały się również Sektory, na których Kierownicy sektorów przedstawili najpilniejsze sprawy. Kierownicy sektorów przedstawili radzie Krajowej stanowiska ze swoich posiedzeń.

Rada Krajowa podjęła szeroką i długą dyskusje dotycząca diagnozy dialogu społecznego na poziomie branży górnictwa naftowego i gazownictwa. Wiele działań i decyzji Właściciela procedowanych i podejmowanych jest bez konsultacji społecznych co wprost przekłada się na  sytuacje w poszczególnych Spółkach. Rada Krajowa poświęciła wiele uwagi kwestii dialogu społecznego i potrzeby odbudowania właściwych relacji Strony Społecznej z Zarządem PGNiG SA, który jest ciałem decyzyjnym w stosunku do wszystkich Załóg Grupy kapitałowej. W wielu przypadkach Pracodawcy nie podejmują dialogu w swoich Spółkach zasłaniając się zarządzeniami Właściciela i brakiem możliwości podejmowania kluczowych decyzji w swoich Spółkach. Rada Krajowa wyraziła głębokie zaniepokojenie stanem branżowego dialogu, który powinien być płaszczyzną dla szerokiej współpracy, mającej na celu rozwiązywanie istotnych problemów, jakie na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiły się w GK PGNiG.

Rada Krajowa podjęła decyzję o zwołaniu Konferencji Delegatów, która zwyczajowo obraduje w miesiącu grudniu i stanowi podsumowanie upływającego roku działalności i pracy. Jednocześnie rada Krajowa podjęła uchwałę o organizacji Barbórki w gronie Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, co stanowi wieloletnią tradycję Związku i daje możliwość wspólnego uczczenia branżowego święta.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »