Start arrow Wydarzenia arrow Zgromadzenie Sekcji Dolnośląskiej Oddziału Pracowników PSG
Zgromadzenie Sekcji Dolnośląskiej Oddziału Pracowników PSG Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
30.05.2019.

Polanica Zdrój, 17 maja 2019r.

Informacja ze Zgromadzenia Sekcji Dolnośląskiej Oddziału Pracowników PSG
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Dnia 17 maja 2019r. w Polanicy Zdroju obradowali Delegacji Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Sekcji Dolnośląskiej. 35-letnia tradycja działalności naszego Związku w dolnośląskim gazownictwie stanowi jedną z podstaw działalności OZZ GNiG, a współpraca dolnośląskich gazowników jest przykładem współdziałania opartego na współodpowiedzialności i przyjaźni.

Gościem Zgromadzenia Delegatów był Kolega Tomasz Gabzdyl Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Szef Sektora Gazownictwa.

Image

Zgromadzenie sekcji miało dla wszystkich przełomowy charakter ze względu na decyzję Przewodniczącego Kolegi Dariusza Matuszewskiego o zakończeniu etapu życia zawodowego i społecznego i przejścia w bieżącym roku na emeryturę. Decyzja Kolegi Przewodniczącego spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem na wszystkich poziomach organizacyjnych, a także w całej Grupie Społecznej, jednak Przewodniczący zdecydował się oddać ster naszej Organizacji młodszym pokoleniom.

Zgromadzenie prowadził Przewodniczący Kolega Dariusz Matuszewski, który przedstawił Delegatom sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji za okres ostatniego roku IX kadencji Związku. Delegaci jednomyślnie przyjęli przedstawione sprawozdania i udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.

 

Podziękowanie dla odchodzących związkowców:

W związku z decyzją o zakończeniu działalności związkowej oraz decyzją o przejściu na emeryturę, Przewodniczący związku w imieniu całej Organizacji podziękował wieloletnim współpracownikom:

Koleżance Urszuli Kieć-Żabińskiej, która podjęła decyzję o wycofaniu się z bieżącej działalności związkowej mimo iż pozostaje w Spółce. Koleżanka Urszula Kieć-Żabińska przez wiele lat należała do najbliższych współpracowników Przewodniczącego, zawsze zasiadała w organach statutowych i angażowała się w sprawy związkowe. Przewodniczący złożył jej szczególne podziękowanie za wiele lat działalności.

Image

Koledze Marianowi Binieckiemu, który osiągnął wiek emerytalny i zdecydował się przekazać Region Zgorzelecki. Kolega Marian Biniecki jest wieloletnim i zasłużonym działaczem związkowym w dolnośląskim gazownictwie. Koleżeński i powszechnie lubiany zawsze służył wsparciem we wszelkich inicjatywach. Serdecznie dziękuję Koledze za wiele lat współpracy, za przyjaźń i wsparcie we wszelkich sprawach.

Koledze Wiesławowi Wawrzyniakowi, który podobnie jak Kolega Marian zdecydował się na lepszy etap w życiu. Pragnę Koledze Wieśkowi podziękować za wiele lat ścisłej współpracy, za zaangażowanie i niezawodność.

Image

Przewodniczący Związku podziękował również wszystkim ustępującym Członkom Organów Sekcji za cztery lata zaangażowanej działalności w sprawy Związku i jego Członków. Ustępujący liderzy otrzymali pamiątkowy upominek oraz list z podziękowaniem od Przewodniczącego.

Image

Procedura wyborcza

Delegaci przyjęli Regulamin Wyborczy Sekcji Dolnośląskiej, zgodnie z którym przeprowadzone zostały wybory do władz Sekcji. Na Przewodniczącą wybrana została Koleżanka Iwona Rospęk. Delegaci wybrali również Zarząd Sekcji oraz Komisję Rewizyjną. Członkowie Zarządu: Marek Orfin, Sławomir Starościak, Dorota Bronowicka, Sławomir Chorodecki, Przemysław Kąkol, Mirosław Bielecki (Region Wrocław); Anna Milion, Sławomir Waszczuk, Robert Grzemski, Paweł Stężały, Krzysztof Olszewski (Region Wałbrzych); Maria Kupiec, Damian Wyrzykiewicz, Marta Śmigielska (Region Zgorzelec). Członkowie Komisji Rewizyjnej: Joanna Kiepura, Renata Fiedler, Barbara Sałamacha, Anna Gwizdek, Jarosław Seraniuk. Wybrane Organy odbyły w przerwie obrad posiedzenia w celu ukonstytuowania się, Zarząd Sekcji wybrał ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących: Marię Kupiec i Sławomira Waszczuka oraz Sekretarza Annę Milion. Komisja Rewizyjna wybrała na Przewodniczącą Annę Gwizdek. Wybrani zostali Delegacji na Zgromadzenie OZZ GNiG: Dariusz Matuszewski i Iwona Rospęk (mandat wynikający ze Statutu OZZ GNiG) oraz Annę Milion, Marka Orfina, Marię Kupiec i Sławomira Waszczuka.

Przewodniczący Dariusz Matuszewski pogratulował wybranej Przewodniczącej oraz Członkom Organów. Koleżanka Iwona Rospęk podziękowała Przewodniczącemu Dariuszowi Matuszewskiemu za zaufanie i oddanie w jej ręce doskonale zorganizowanej i funkcjonującej Sekcji a Delegatom za mandat i wybór.

Image

Na zakończenie procedury wyborczej Przewodniczący Dariusz Matuszewski podziękował za sprawna pracę Przewodniczącej Komisji Wyborczej Ewie Pacześniak-Graczyk oraz wszystkim Członkom Komisji Wyborczej.

Image

Podziękowanie dla Przewodniczącego Dariusza Matuszewskiego

W tajemnicy przed Szefem liderzy całej Sekcji Dolnośląskiej przygotowali dla ustępującego Przewodniczącego uroczyste podziękowanie za 35 lat przewodnictwa w Związku Zawodowym w dolnośląskim gazownictwie. W imieniu Członków Związku i zebranych Delegatów list odczytała
i wręczyła na ręce Przewodniczącego, Koleżanka Anna Milion.

Image

Kolega Dariusz Matuszewski
Twórca i Szef Związków Zawodowych
Dolnośląskiego Gazownictwa

W imieniu Członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa w dolnośląskim gazownictwie, składamy Koledze Przewodniczącemu wyrazy najgłębszego szacunku i podziękowania za całe życie działalności na rzecz najważniejszych spraw pracowniczych.
Dziękujemy za godne warunki wynagradzania i zatrudnienia, dziękujemy za zaangażowanie w sprawy indywidualne i zbiorowe. Dziękujemy za poczucie bezpieczeństwa, jakie przez całe lata mieli Pracownicy dolnośląskiego gazownictwa dzięki Koledze Przewodniczącemu.
Trudno wyrazić słowami co Kolega Przewodniczący zrobił dla nas wszystkich. Dziękujemy za festyny, dzień Kobiet, Barbórki, spotkania i wspólne wydarzenia. Dziękujemy za prestiż jaki Kolega dla nas wypracował, dziękujemy za szacunek jaki Kolega dla nas wywalczył. Dziękujemy za Organizację, którą Kolega nam dzisiaj przekazuje. Postaramy się Kolegi Przewodniczącego nie zawieść, jednak liczymy na pomoc i wsparcie.
Wyrazić wdzięczność i podziękowanie, które będzie miało odniesienie do Kolegi zasług jest rzeczą niemożliwą. Szerokie konsultacje społeczne dotyczące formy podziękowań
i prezentu przyniosły jednak jakiś konsensus. Podarunek jaki pragniemy wręczyć Koledze nie ma wymiaru materialnego, mamy jednak nadzieję, że Kolega Przewodniczący będzie nasz dar zawsze wspominał, choć raczej nie powiesi go na ścianie, ani też nie postawi na kominku. Najważniejsze jest to co pozostaje w Człowieku: pamięć, wspomnienie
i pojawiający się uśmiech gdy patrzymy wstecz. Życie zawodowe Kolegi ułożyło się wokół służby ludziom pracy a sukces jaki Kolega osiągnął będzie dla nas niedoścignionym wzorem. Pragniemy, aby Kolega pamiętał, że dla nas wszystkich zawsze będzie Szefem.

Dziękujemy,
Związkowcy i Pracownicy Dolnośląskiego Gazownictwa.

Delegaci Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Sekcji Dolnośląskiej jednomyślnie podjęli uchwałę o przyznaniu Przewodniczącemu Dariuszowi Matuszewskiemu dożywotni tytuł i stanowisko

Honorowego Przewodniczącego Sekcji Dolnośląskiej
Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa OZZ GNiG

Zebrani podziękowali Przewodniczącemu Dariuszowi Matuszewskiemu długimi i gorącymi owacjami na stojąco, skandując słowo „dziękujemy”.

Przewodniczący Dariusz Matuszewski serdecznie podziękował wszystkim za wyrażone uznanie
i przygotowanie uroczystej i wzruszającej dla niego chwili.

Przewodniczący Dariusz Matuszewski poprosił o wystąpienie Tomasza Gabzdyla Szefa Sektora Gazownictwa. Kolega Tomasz Gabzdyl wyraził uznanie dla działalności Przewodniczącego Dariusza Matuszewskiego nie tylko na rzecz dolnośląskiego gazownictwa, polskiego gazownictwa
i branży górnictwa naftowego i gazownictwa, ale na rzecz całego polskiego ruchu związkowego. Przypomniał sukcesy związku, które osiągnięte zostały dzięki ogromnej determinacji Przewodniczącego, jego charyzmie i zaangażowaniu.

Kolega Tomasz Gabzdyl przedstawił zebranym bieżącą informację dotyczącą działalności Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Image

Delegaci Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Sekcji Dolnośląskiej Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa OZZ GNiG jednomyślnie podjęli uchwałę o rekomendacji Kolegi Tomasza Gabzdyla i udzieleniu mu poparcia w wyborach na Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Kolega Tomasz Gabzdyl podziękował Związkowi za zaufanie i udzieloną rekomendację, obiecał zebranym, że będzie starał się działać w kierunkach wytyczonych przez Kolegę Dariusza Matuszewskiego.


Zebrani podjęli dyskusję dotycząca bieżących spraw pracowniczych i związkowych. Przewodniczący podziękował Delegatom za owocne obrady a Komisjom Zgromadzenia za pracę.

Na tym zakończyło się przełomowe Zgromadzenie Delegatów Sekcji Dolnośląskiej.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

Zmieniony ( 30.05.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »