Start
Smutna wiadomość
Redaktor: Krzysztof Walczak   
01.02.2010.

Koleżanki i Koledzy,

Z ogromnym  smutkiem  Prezydium OZZ GNiG zawiadamia o śmierci naszego Kolegi Czesława Drozda†, który odszedł od nas w dniu 31 stycznia 2010 roku po długiej i ciężkiej chorobie.

Kolega Czesław Drozd jako wieloletni Przewodniczący naszej Organizacji w Lublinie jak i członek Prezydium Związku był powszechnie poważany, szanowany i bardzo lubiany.

Był znany zwłaszcza ze swojej wysokiej kultury, prawości i uczciwości jak i subtelnego poczucia humoru.

Kolega Czesław Drozd na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wyjątkowy, wspaniały człowiek.

 
Inicjatywa OPZZ
Redaktor: Krzysztof Walczak   
01.02.2010.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wraz z "Super Expressem" przeprowadza inicjatywę obywatelską, dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 Projekt OPZZ zakłada przyznanie prawa do świadczenia emerytalnego po 35 latach opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku kobiet i po 40 latach w przypadku mężczyzn.
Aby projekt obywatelski miał szansę znaleźć się w Sejmie, OPZZ przy aktywnej współpracy z "Super Expressem" musi zebrać 100 000 podpisów zwolenników nowego rozwiązania.

Liczymy na aktywny udział tych, którzy wierzą w to, że ruch związkowy może mieć rzeczywisty wpływ na kształtowanie polskiego prawa i poprawę życia jego obywateli.

Zintensyfikujmy więc nasze działania i mobilizujmy ludzi z naszego otoczenia.

Założenia naszego projektu bronią się same, zwykle wystarczy poinformować innych o tym, iż taka inicjatywa istnieje, aby zyskać dla niej poparcie.

Apelujemy więc do wszystkich, którzy liczą na sprawiedliwy system emerytalny w Polsce - zbierajmy podpisy na listach!

lista do pobrania:

http://opzz.org.pl/assets/file/OKIU%20FUS/Lista%20poparcia%20-%20OKIU%20FUS.pdf

 więcej na stronie:

http://opzz.org.pl/

 Zachęcamy także do głosowania w naszej sondzie.

 
II Konferencja w ramach dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej PGNiG
Redaktor: Krzysztof Walczak   
25.01.2010.

W dniu 21 stycznia 2010 roku w Hotelu Windsor położonym w Jachrance k. Warszawy odbyła się
II Konferencja w ramach dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej PGNiG S.A.


W Konferencji udział wzięli: 
Rafał Baniak – Ministerstwo Gospodarki
prof. dr hab. Jerzy Hausner – członek Rady Polityki Pieniężnej
Jan Guz – przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Janusz Śniadek – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Andrzej Grabowski – przewodniczący Sekretariatu Chemii KK NSZZ Solidarność
dr Piotr Ostrowski – Radca ds. Międzynarodowych OPZZ
Tadeusz Chwałek – wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych
Agnieszka Chmielarz – członek Rady Nadzorczej PGNiG S.A z wyboru Pracowników
Mieczysław Kawecki - członek Rady Nadzorczej PGNiG S.A z wyboru Pracowników
Michał Szubski – Prezes Zarządu PGNiG S.ASławomir Hinc – Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A
Radosław Dudziński - Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A
Mirosław Szkałuba - Wiceprezes Zarządu PGNiG S.ADyrektorzy Departamentów PGNiG S.A
Przedstawiciele Organizacji Związkowych działających w Grupie Kapitałowej PGNiG S.A
w tym Przewodniczący trzech central Związków Zawodowych działających w GK PGNiG:
- Dariusz Matuszewski – OZZ GNiG
- Bolesław Potyrała – SK NSZZ Solidarność
- Józef Ryl – Porozumienie ZZ KADRA 


Bardzo szeroki program Konferencji obejmował następujące tematy: 
1.     Referat Ministra Rafała BaniakaZwiązki Zawodowe w Spółkach/Przedsiębiorstwach podlegających procesom restrukturyzacyjnym i przekształceniom organizacyjno-kapitałowym.
2.     Referat dr Piotra OstrowskiegoZwiązki Zawodowe w Unii Europejskiej.
3.     Referat Pani Joanny Sztajer – dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Spraw Socjalnych w Centrali PGNiG S.A. – Związki Zawodowe w PGNiG S.A i w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG
4.     Panel dyskusyjny pt: Związki Zawodowe w przedsiębiorstwie/spółce w okresie przemian dostosowawczych do warunków rynkowych –Prowadzenie panelu: red. Sławomir Matczak – dziennikarz TVP Info
Udział brali: Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Rafał Baniak, Jan Guz, Janusz Śniadek, Tadeusz Chwałek, Michał Szubski wraz z członkami Zarządu PGNiG S.A.
5.     Referat Kol. Kol. Dariusza Matuszewskiego, Bolesława Potyrały i Józefa RylaDziesięć lat działalności Związkowej Komisji Koordynacyjnej przy PGNiG S.A
6.     Referat Kol. Tomasz Ziębickiego – przewodniczącego Rady Pracowników w PGNiG S.A -  Rada Pracowników – działalność w PGNiG S.A
7.     Referat Pana Sławomira Hinca – wiceprezesa PGNiG S.ADziałalność i perspektywy dla GK PGNiG
8.     Referat Tomasza Karasia – Dyrektora Departamentu Strategii w Centrali PGNiG S.A – Program budowy wartości GK PGNiG w kontekście przemian polskiego rynku gazu ziemnego

 

Zmieniony ( 25.01.2010. )
 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 169 - 176 z 199