Start
Stanowisko w sprawie konsolidacji
Redaktor: Administrator   
16.07.2010.

STANOWISKO

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwaw sprawie konsolidacji Spółek Serwisowych i Zaplecza GK PGNiG SA.
Stanowisko przyjęte jednomyślnie w dniu 15 lipca 2010r.

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa  wyraża zaniepokojenie wobec przeciągających się terminów ujawnienia materiałów w sprawie konsolidacji Spółek Serwisowych i Zaplecza GK PGNiG SA. Prezydium zdecydowanie domaga się realizacji uzgodnień dotyczących szerokich konsultacji ze stroną społeczną, które były wielokrotnie publicznie składane przez przedstawicieli Zarządu PGNiG SA.

 

Prezydium OZZ GNiG stoi na stanowisku, że skoro zapowiadane zmiany mają wejść do realizacji od dnia 1 stycznia 2011r. odwlekanie konsultacji i rozmów z przedstawicielami Załóg konsolidowanych Spółek uniemożliwi realizację przekształceń w tym terminie. Nieświadomość przyszłości powoduje ogromne zaniepokojenie Załóg ze Spółek, które ma objąć proces konsolidacji.

 

Wobec powyższego Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa domaga się aby Zarząd PGNiG SA wywiązał się z uzgodnień i spowodował zgodnie z deklaracjami spotkanie ze stroną społeczną jak i niezwłocznie przekazał wszelkie materiały określające przyszłość Spółek Serwisowych i Zaplecza wraz z przyjętą koncepcją przekształceń i modelu ich przyszłego funkcjonowania.

 

Zmieniony ( 16.07.2010. )
 
Stanowisko w sprawie funduszu wynagrodzeń
Redaktor: Administrator   
16.07.2010.

 STANOWISKO

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwaw sprawie funduszu wynagrodzeń w PGNiG S.A. i Grupie Kapitałowej PGNiG w 2010 roku.Stanowisko podjęte jednomyślnie w dniu 15 lipca 2010r. Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  biorąc pod uwagę brak porozumienia z Zarządem PGNiG w sprawie przyrostu płac w 2010 roku wzywa wszystkie Oddziały i Sekcje związku do rozpoczęcia z dniem 1 sierpnia 2010r. procedury sporu zbiorowego na szczeblach pracodawców  właściwych dla organizacji związkowych. 

 
Zmieniony ( 16.07.2010. )
Czytaj całość
 
Tragedia w Smoleńsku
Redaktor: Krzysztof Walczak   
11.04.2010.

Prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wstrząśnięte wiadomością o tragedii Delegacji Rządowej na uroczystości w Katyniu składa tą drogą serdeczne
i płynące z głębi naszych serc kondolencje wszystkim Rodzinom poszkodowanym w tym zdarzeniu.

Zginął kwiat polskiej sceny politycznej, zginęli ludzie rozumiejący sytuację pracowników polskich przedsiębiorstw.

Cześć Ich pamięci! Niech odpoczywają w pokoju!

Zmieniony ( 11.04.2010. )
 
Posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej
Redaktor: Krzysztof Walczak   
17.03.2010.

W dniu 15 marca 2010 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej przy PGNiG w którym udział wzięli:

Zarząd PGNiG S.A

- Michał Szubski – Prezes Zarządu

- Mirosław Dobru – Vice Prezes Zarządu,

- Radosław Dudziński - Vice Prezes Zarządu

- Mirosław Szkałuba - Vice Prezes Zarządu

Dyrektorzy Biur PGNiG:

Marta Cydejko

Mariusz Dymkowski

Piotr Gliniak

Małgorzata Staruch

Daniel Wais

Konrad Wyrzykowski

ze strony Związkowej:

- przedstawiciele OZZ GNiG - w pełnym składzie,

- przedstawiciele NSZZ Solidarność – w składzie trzech osób na sześciu uprawnionych

- przedstawiciele PZZ Kadra – w pełnym składzie


Spotkanie odbyło się z następującym programem:

- program budowy wartości GK PGNiG (omówienie poszczególnych inicjatyw np. 5, 6, 9, 11)

- omówienie spraw związanych z reorganizacją Obrotu,

- omówienie spraw związanych z wprowadzaniem dla Pracowników PGNiG S.A pakietu medycznego,

- omówienie spraw związanych z nakładami na prace geofizyczne, poszukiwawcze i inwestycyjne dla Spółek Zaplecza,

- konsolidacja Spółek „Budowlanych”,

- omówienie zasad kształtowania wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w roku 2010,

- przedstawienie realizacji wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w roku 2009,

- przedstawienie problemu wierceń geotermalnych w Polsce,

- sprawa zakończenia wypłacania ekwiwalentu za gaz emerytom w roku 2010 – rozliczenie funduszu.

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 169 - 177 z 206