Start
Pierwsze akcje pracownicze
Redaktor: Krzysztof Walczak   
05.04.2009.

W dniu 3 kwietnia 2009 roku w pomieszczeniach Muzeum Gazownictwa w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25 w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pana Krzysztofa Żuka oraz przedstawicieli Zarządu PGNiG S.A Panów Michała Szubskiego, Mirosława Szkałuby, Radosława Dudzińskiego i Sławomira Hinca odbyło się uroczyste wręczenie pierwszych z 750 000 000 akcji pracowniczych PGNiG S.A.

Wcześniej w specjalnie uruchomionym punkcie zawierania umów, pierwsze umowy przeniesienia akcji na indywidualne konta w Biurach Maklerskich zawarli:jako pierwszy z grupy 61 516 uprawnionych do akcji, umowę zawarł Kol. Krzysztof Walczak, po nim Kol. Kol. Dariusz Matuszewski, Bolesław Potyrała, Józef Ryl, Renata Stępień, Kazimierz Woźniak, Marek Łowczowski, Mirosław Staszak, Stanisław Wojdyła, Andrzej Wais, Ewa Majewska, Adam Kokot, Stanisław Korabiowski,  Czesław Kozłowski, Mariusz Gierczak i inni. 

W godzinach południowych w trakcie uroczystego wręczania umów przejęcia akcji, Minister Żuk wręczył grupie emerytowanych byłych pracowników PGNiG oraz przedstawicielom Central Związków Zawodowych umowy przeniesienia akcji pracowniczych, zaś Związkowcom „Honorowe Świadectwa Udziałowe” jako dyplomy za prawie trzynastoletnią walkę o prawa do akcji pracowniczych. 

Przewodniczący trzech Central Związkowych – Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność oraz Porozumienia Związków Zawodowych Kadra, w specjalnym wystąpieniu podziękowali Ministrowi Aleksandrowi Gradowi za zrealizowanie podjętych w zakresie udostępnienia akcji zobowiązań, prosząc jednocześnie o przesunięcie terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie podziału dywidendy za rok 2008, tak aby nowi posiadacze akcji mogli skorzystać z tego dobra. Prośba została przyjęta przez Ministra Krzysztofa Żuka i przekazana do rozpatrzenia przez Pana Ministra Skarbu Państwa.

Szczegółowy opis uroczystości zostanie opublikowany w terminie późniejszym. 

Zmieniony ( 05.04.2009. )
 
Posiedzenie Związkowej Komisji Koordynacyjnej
Redaktor: Krzysztof Walczak   
05.04.2009.

W dniu 2 kwietnia 2009 roku odbyło sie w Warszawie posiedzenie Zwiazkowej Komisji Koordynacyjnej, w którym ze względu na wczesniejsze wystapienie z tego gremium udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Porozumienia Kadra.

Podczas spotkania z udziałem Prezesa Zarządu PGNiG S.A Pana Michała Szubskiego oraz V-ce Prezesa Zarządu PGNiG S.A Pana Mirosława Szkałuby uzgodniono że wypracowane zostanie pomiędzy stronami porozumienie kompetencyjne w zakresie pracy ZKK w nowej stukturze. Omówiono równiez przebieg mającej nastapić w dniu nastepnym uroczystości zbycia pierwszych akcji pracowniczych.

 
Spotkanie Kierownictwa Związku
Redaktor: Krzysztof Walczak   
30.03.2009.

W dniu 30 marca 2009 roku w Wałbrzychu, w siedzibie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa odbyło się spotkanie Przewodniczącego Związku z Kierownikami Sektorów - V-ce Przewodniczącymi Związku.

Tematem spotkania było:

1. ustalenie treści odpowiedzi na pismo skierowane na ręce Przewodniczącego Związku przez Przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników-Naftowców Oddział Sanok, zrywającego podpisane porozumienie w sprawie udziału w Związkowej Komisji Koordynacyjnej przy PGNiG S.A.

2. ustalenie sposobu reprezentacji OZZGNiG w dniu 2 kwietnia br. podczas spotkania ZKK w starym składzie w Warszawie szczególnie w zakresie zaistnienia nowej sytuacji (komentarz do zdarzenia w terminie późniejszym),

3. ustalenie sposobu reprezentowania OZZ GNiG w dniu 3 kwietnia 2009 roku w Warszawie podczas uroczystego zainaugurowania przekazywania akcji PGNiG S.A uprawnionym pracownikom (relacja w terminie późniejszym),

 

Zmieniony ( 01.04.2009. )
 
Posiedzenie Rady Krajowej Związku
Redaktor: Krzysztof Walczak   
21.03.2009.

W dniu 19 marca 2009 roku w Jugowicach odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 

Tematem spotkania było: 

Spotkanie z Panem Mirosławem Szkałubą Wiceprezesem Zarządu PGNiG S.A.dotyczące działalności GK PGNiG S.A. w tym omówienie następujących zagadnień:

   a)      aktualna sytuacja w GK PGNiG S.A.

   b)      wskaźnik przyrostu wynagrodzeń na rok 2009

   c)      porozumienie Związków Zawodowych z Zarządem PGNiG S.A.

   d)      akcje pracowniczee)      ZUZP dla Pracowników PGNiG S.A. 

Sprawy bieżące OZZ GNiG, w tym:

   a)      sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz przyjęcie preliminarza na rok 2009

   b)      sprawa Fundacji im. I. Łukasiewicza

   c)      sprawa Oddziału Handlowego - reprezentacja Związku wobec pracodawcy (skarga do PIP)

   d)      rejestracja Oddziałów w KRS

   e)      XXVI Zgromadzenie Delegatów

      - uchwała dotycząca organizacji zgromadzenia,

      - liczba Delegatów z Oddziałów,

   f)   omówienie i rekomendacja zmian w Statucie

Zmieniony ( 21.03.2009. )
 
««  start « poprz. 21 22 23 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 185 - 193 z 205