Start
Wystąpienie do Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Redaktor: Administrator   
11.02.2016.

Warszawa, dnia 11 lutego 2016r.

Pan Sylwester Bogacki       
Prezes Zarządu
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) na podstawie Uchwały nr 12/2016 z dnia 11 lutego 2016r. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Wałbrzychu ul. Wrocławska 2, zgłasza wszczęcie sporu zbiorowego z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  którego przedmiotem są następujące żądania:

 

  1. Wzrost funduszu wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 10%.
  2. Wyrównania nagrody rocznej za rok 2014, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 4 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, do poziomu 5050 złotych brutto na każdego Pracownika PSG.
  3. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2015 w wysokości 11,7% rocznego funduszu wynagrodzeń.
  4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu 2016r.w wysokości 2000 złotych na pracownika.
  5. Uzgodnień z Organizacjami Związkowymi działającymi w PSG działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa wyznacza Zarządowi Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. termin 25 lutego br. na realizację żądań postawionych przez Związek. Nieuwzględnienie w oznaczonym terminie postulatów zgłoszonych przez organizację reprezentującą interesy pracownicze traktować będziemy jako wszczęcie sporu zbiorowego. Uprzedzamy o możliwości przeprowadzenia akcji protestacyjnych do strajku włącznie.  

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

 
Uchwała nr 12/2016 Zarządu Pracowników PSG
Redaktor: Administrator   
11.02.2016.

UCHWAŁA NR 12/2016
Zarządu Oddziału Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa
z dnia 11 lutego 2016r.


Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Oddział  Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji społecznej wśród Członków Związku, podjął uchwałę następującej treści:

§1

W związku z brakiem efektów w prowadzonym dialogu społecznym z Zarządem Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie polityki płacowej w PSG w roku 2016, Związek postanawia o przedstawieniu Pracodawcy w dniu 11 lutego 2016r.  roszczeń:

  1. Wzrost funduszu wynagrodzeń w stosunku do ubiegłego roku o 10%
  2. Wyrównania nagrody rocznej za rok 2014, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt. 4 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, do poziomu 5050 złotych brutto na każdego Pracownika PSG
  3. Wypłatę nagrody rocznej za rok 2015 w wysokości 11,7% rocznego funduszu wynagrodzeń
  4. Wypłatę premii świątecznej na Święta Bożego Narodzenia w miesiącu grudniu 2016r. w wysokości 2000 złotych na pracownika
  5. Uzgodnień z Organizacjami Związkowymi działającymi w PSG działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych mających wpływ na poziom zatrudnienia w Spółce

§2


Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991r. nr 55, poz. 236 z późniejszymi zmianami) Związek określa Pracodawcy termin do dnia 25 lutego 2016r. na realizację postulatów określonych w §1 niniejszej uchwały.

§3

Zgłoszone pisemnie żądania traktowane są jako rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego przyjmując zasadę „dobrej wiary”

§4

W przypadku braku realizacji przez Pracodawcę żądań w wyznaczonym terminie, Związek  przystąpi do sporu zbiorowego prowadząc akcje protestacyjne do strajku włącznie

§5

Uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Zarząd OZZ GNiG
Oddział Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa

Zmieniony ( 11.02.2016. )
 
Spotkanie inauguracyjne projektu "REFLECTION AND CONSULTATION =ACTION"
Redaktor: Administrator   
03.02.2016.

Image

W Wilnie w dniach 27-29 stycznia br. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa  uczestniczyli w inauguracyjnym spotkaniu realizowanego ze środków unijnych projektu „REFLECTION  AND CONSULTATION =ACTION”, którego nasz Związek jest jednym z partnerów.

W projekcie uczestniczą również przedstawiciele Związków Zawodowych przemysłu naftowo-gazowniczego Litwy, Rumunii i Chorwacji.

Tematem pierwszego  spotkania projektowego  była prezentacja funkcjonowania związków zawodowych w poszczególnych państwach, dialog społeczny i doświadczenia w zakresie negocjacji umów społecznych. Dokonano prezentacji firm i ich działalności na rynkach światowych jak też bieżącą sytuację w poszczególnych koncernach w których uczestniczące w projekcie Związki Zawodowe  funkcjonują. Szczegółowo omawiano układy zbiorowe pracy jak też systemy wynagrodzeń.

Spotkanie zakończono sporządzeniem harmonogramu dalszej realizacji projektu w poszczególnych państwach i przygotowaniem konsultacji dotyczącej współdziałania w Europejskich Radach Zakładowych. Projekt realizowany będzie przy udziale szerszej grupy aktywistów związkowych w każdym z uczestniczących państw do końca tego roku, a zakończony będzie  wspólną publikacją wniosków z omawianych tematów.  Uczestnicy projektu spotkali się również z Przewodniczącym Konfederacji Związków Zawodowych Litwy „LPSK” Arturasem Cerniauskasem w siedzibie Związku. Przewodniczący naszego Związku Dariusz Matuszewski rozpoczął również  robocze rozmowy z Przewodniczącą Virginią Vilimiene  i Zarządem LPSK OIL  w sprawie zawarcia memorandum współpracy z tą Litewską Organizacją Nafty i Gazu z którą Związek nasz będzie realizował w następnych miesiącach kolejny projekt będąc jego beneficjentem.

Image

W spotkaniu OZZGNiG reprezentowali:

Dariusz Matuszewski – Przewodniczący
Mariusz Lewandowski - Sektor Naftowy
Adam Marek - Sektor Obrotu Detalicznego
Marek Orfin - Sektor Gazowniczy
Tomasz Złotek - Sektor Gazowniczy
Anna Milion - Pracownik Biura Projektu

Image

Image

 

Zmieniony ( 05.02.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 48 z 195