Start
Konferencja prasowa Przewodniczącego Oddziału w Spółce Exalo Drilling
Redaktor: Administrator   
14.05.2014.

Informujemy, że w związku z sytuacją, jaka ma miejsce w Spółce Exalo Drilling Kolega Eugeniusz Postawa Przewodniczący Oddziału w Exalo zorganizował konferencję prasową z udziałem parlamentarzystów, relacje z konferencji ukazały się już w prasie. Prezentujemy poniżej wystąpienie Kolegi Eugeniusza Postawy, które zwiera problemy dotykające Załogi w Exalo Drilling:

 Image Wystąpienie Przewodniczącego Exalo Drilling

 

 
Podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PSG
Redaktor: Administrator   
07.05.2014.

Dnia 29 kwietnia 2014r. w Warszawie podpisany został Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa.  Dokument sygnowany przez przedstawicieli Pracodawcy i Strony Społecznej jest efektem bardzo trudnych negocjacji, przede wszystkim ze względu na specyfikę Spółki powstałej w wyniku konsolidacji z sześciu dużych i samodzielnych podmiotów, w których obowiązywały odrębne Układy. Dokument, który został wynegocjowany dla Spółki zawiera najważniejsze przywileje pracownicze, które obowiązywały przed konsolidacją, stanowiąc „średnią” układów obowiązujących u poprzedników prawnych Spółki. Strona Społeczna twardo negocjowała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który w branży górnictwa naftowego i gazownictwa stanowi szczególny element właściwego dialogu społecznego.

Specyficzna sytuacja w Polskiej Spółce Gazownictwa, a także  trudności w podmiotach Grupy Kapitałowej nie sprzyja budowaniu właściwych relacji zbiorowych stosunków pracy, jednak mimo wielu trudności i burzliwego przebiegu negocjacji udało się wypracować konsensus i podpisać dokument, który jest jednym z najistotniejszych dokumentów regulujących kwestie pracownicze w środowisku pracy.

Informację sporządził: Mariusz Łuczak

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
Manifestacja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Brukseli
Redaktor: Administrator   
07.05.2014.

Dnia 4 kwietnia 2014r. w Brukseli odbyła się manifestacja Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, która była elementem kampanii prowadzonej przez EKZZ „Nowa droga dla Europy” (A New Path for Europe), związanej z planem EKZZ na rzecz zrównoważonego wzrostu i dobrej jakości miejsc pracy oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014r.

Wśród wielotysięcznej rzeszy manifestantów z całej Europy była również grupa reprezentująca OZZ GNiG – wraz z Koleżankami i Kolegami z organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych uczestniczyliśmy w marszu ludzi pracy. OPZZ był reprezentowany przez najwyższe władze związkowe Kolegę Jana Guza i Kolegę Franciszka Boboriwskiego. Razem z nami manifestowali przedstawiciele wielu branż z Polski – m.in. związkowcy ZUS, Związku Nauczycielstwa Polskiego, górnicy.

Notatkę sporządził: Mariusz Łuczak

 Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 88 z 195