Start
Spotkanie Związków Zawodowych z przedstawicielami pracodawcy
Redaktor: Administrator   
10.02.2014.

W dniach 4-5 lutego  2014 w Ołtarzewie k/ Warszawy odbyło się spotkanie Związków Zawodowych działających w Polskiej Spółce Gazownictwa  z  przedstawicielami  pracodawcy.

Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli :

  • Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi   Paulina Pogorzelska
  • Kierownik Biura Relacji Społecznych  Piotr Korzuch

a stronę społeczną reprezentowali :

  • Dariusz Matuszewski
  • Tomasz Gabzdyl
  • Janusz Wachowicz
  • Mariusz Łuczak
  • Czesław Kozłowski
  • Krzysztof Walczak

Tematyką  spotkania miało być rozpoczęcie prac negocjacyjnych nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Niestety pracodawca odrzucił możliwość negocjacji nad projektami układów proponowanych przez OZZGNiG oraz NSZZ Solidarność nie przedstawiając żadnej alternatywnej  propozycji . 

W związku z tym strona społeczna uznała dalsze rozmowy tego dnia w temacie ZUZP za bezcelowe i oświadczyła, że spotkanie miało charakter jedynie informacyjny i nie stanowiło rozpoczęcia rokowań nad treścią ZUZP.

Strony ustaliły kolejne spotkanie w dniach 24-26 lutego 2014 a Przedstawiciel Pracodawcy zobowiązał się do przekazania swojego projektu ZUZP do dnia 19 lutego.

W dalszej części spotkania Pracodawca przedstawił prezentację dotyczące struktury zatrudnienia  z uwzględnieniem różnych danych min. wieku, stażu , absencji chorobowych. Poruszono również sprawy różne.

Informację sporządził: Mariusz Łuczak

 
Spotkanie z Prezesem Zarządu PSG
Redaktor: Administrator   
14.01.2014.

W dniach 7-8 stycznia 2014 w Ołtarzewie k/ Warszawy odbyło się pierwsze w nowym roku  spotkanie Związków Zawodowych działających w Polskiej Spółce Gazownictwa  z Prezesem Zarządu PSG oraz przedstawicielami Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Ze strony pracodawcy w spotkaniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu   Adam Kielak
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi   Paulina Pogorzelska
Kierownik Biura Relacji Społecznych  Piotr Korzuch

z ramienia naszego Związku stronę społeczną reprezentowali:
Dariusz Matuszewski
Tomasz Gabzdyl
Janusz Wachowicz
Mariusz Łuczak

W pierwszym dniu posiedzenia uczestniczył Prezes Zarządu Spółki, a spotkanie zostało. zdominowane tematyką wprowadzonego w polskiej PSG Programu Dobrowolnych Odejść.  Program ten został ogłoszony pod koniec  2013 i  podzielony na dwa strumienie obejmując  wszystkich pracowników Spółki. 

W trakcie spotkania padła również deklaracja ze strony Prezesa Zarządu o jak najszybszym rozpoczęciu prac nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy i wyznaczono pierwszy  termin posiedzenia Komisji  ds. ZUZP  na 04-05.02.2014 .

Drugi dzień poświęcony był głównie ustalaniu składów personalnych do prac w zespołach roboczych dotyczących:
• Regulaminu pracy
• Dyżurów domowych
• Wartościowania stanowisk
Ustalono terminy prac tych zespołów.

Podpisano również „Porozumienie w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy dla pracowników PSG sp. z o. o”.  Porozumienie wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2014r.

Oprócz w/w tematów poruszane były również kwestie dotyczące usług opieki medycznej, polityki samochodowej, wczasów profilaktycznych oraz funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w Spółce. 

Informację sporządził: Mariusz Łuczak.

 
Konferencja Delegatów OZZ GNiG
Redaktor: Administrator   
11.01.2014.

Dnia 19 grudnia 2013r. w CKiR GEOVITA w Jugowicach odbyła się Konferencja Delegatów OZZ GNiG podsumowująca ubiegający rok pracy i działalności, a także spotkanie barbórkowe w gronie Związku.

Na zaproszenie Związku w Konferencji uczestniczyli:

Przedstawiciele Załogi w Radzie Nadzorczej PGNiG: Pani Agnieszka Chmielarz, Pani Jolanta Siergiej, Pan Mieczysław Kawecki
Pan Tadeusz Zając – Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, HSE i Standardów Jakości – Szef Biura Współpracy ze Stroną Społeczną w PGNiG SA
Pan Tomasz Bukowski – Dyrektor Departamentu Handlu Detalicznego w PGNiG SA
Pan Piotr Korzuch – Kierownik Biura Relacji Społecznych w Polskiej Spółce Gazownictwa
Pani Marzena Majdzik – Dyrektor Wrocławskiego Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa
Pan Franciszek Jarosz – Dyrektor Zakładu Gazowniczego w Wałbrzychu
Pan Ryszard Michałowski – Dyrektor Wałbrzyskiej Gazowni
Pan Andrzej Wais – Pełnomocnik Zarządu PGNiG Techniologie SA ds. kontaktów ze Stroną Społeczną

Zmieniony ( 11.01.2014. )
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 81 - 88 z 192