Start
Spotkanie Jubileuszowe Pracowników PSG Zakładu Gazowniczego Poznań
Redaktor: Administrator   
19.06.2018.

W dniach 7-9 czerwca 2018 r. w Hotelu Jawor w Sarbinowie odbyło się spotkanie Jubileuszowe Pracowników PSG Zakładu Gazowniczego Poznań z okazji  35 – letniej działalności Związku Zawodowego OZZ GNiG Sekcji w Poznaniu.

W uroczystych obchodach uczestniczyli:

Przewodniczący OZZ GNiG Pan Matuszewski Dariusz
Przewodniczący OZZ GNiG Sekcji Poznań Pan Perdek Rafał
Honorowy Przewodniczący OZZ GNiG Sekcji Poznań Pan Czesław Ratajczak

Na początku spotkaniu została podjęta  uchwała udzielająca  absolutorium obecnemu Zarządowi.

Image

Jednym z gorących tematów , który był poruszany przez delegatów to w dalszym ciągu brak zwiększenia stanu zatrudnienia w spółce  o wysoko wykwalifikowanych pracowników , przede wszystkim  dotyczy to kadry do obsługi stacji gazowych i nawanialni.  Po wydzieleniu pracowników do firmy Tesgas w ramach outsourcingu którzy obsługiwali stacje brakuje doświadczonych pracowników. Rozwiązaniem które zdecydowanie poprawiłoby sytuacje to przejęcie byłych pracowników z Tesgasu  czy  Gaz – Serwisu.

Należy zaznaczyć , że załoga jest zaangażowana w pracę i zmotywowana do pełnej realizacji zadań, jednak wszystko to odbywa się ogromnym kosztem i wysiłkiem obciążenia załogi ponad miarę. Liczono , że nastąpią rekrutacje, które pozwolą na wzmocnienie jednostek organizacyjnych i pracę w normalnych warunkach, bez szaleńczego tempa, które od wielu miesięcy towarzyszą załodze. Zebrani delegaci wielokrotnie podkreślali, że pracownicy są zmęczeni i nadmiernie obciążeni obowiązkami, co w dłuższym okresie czasu może przynieść znaczny spadek wydajności oraz możliwość zwiększenia wypadkowości w pracy.

Kolejnym tematem to wdrożenie podwyżek wynagrodzenia dla załogi , które w drugiej turze objęły  20% pracowników  , w większości ich przyznawanie było żle odebrane wśród załogi która wypracowała jeden z lepszych wyników finansowych w GK PGNiG. Należy zaznaczyć , że podstawa podwyżek wynagrodzenia które objęły wszystkich pracowników to kwota  50,00 zł brutto. Poruszono również  temat wypłaty nagrody z zysku za 2017 dla pracowników której temat ma być omawiany na najbliższym spotkaniu z pracodawcą.

Z uwagi na niespodziewane dla strony społecznej odwołanie byłego Prezesa Pana Wróbla , za którego został wdrożony nowy pakiet  ZUZP oraz wiele innych przywilejów płacowych , gwarancje stabilizacji zatrudnienia dla pracowników , organizacje związkowe nie zdążyły doprowadzić do kolejnych rozmów , które przez zastosowanie odpowiednich narządzi poprawiłby min. warunki pracy.

Mimo wszystko w porównaniu do pozostałych spółek GK pracownicy PSG  odczuli zdecydowaną poprawę finansową przez wprowadzenie premii miesięcznych oraz kwartalnych na lata 2016-2018 , natomiast istnieją obawy o przyszłość podtrzymania pakietu motywacyjnego w związku z  obniżeniem taryfy dystrybucyjnej gazu przez Urząd Regulacji i Energetyki.

Image

Image

Na koniec spotkania Przewodniczący OZZ GNiG Pan  Dariusz Matuszewski wręczył  zasłużonym członkom związku  odznaczenia za długoletnią działalność na rzecz  OZZ GNiG Sekcji w Poznaniu.

Srebne  Odznaczenia otrzymali:

- Tomasz Witkowski
- Tadeusz Świderski
- Joanna Łoda
- Marcin Wawrzyniak
- Jacek Stroiński
- Katarzyna Smoczyńska ( brak na zdjęciu)

Image

Złote Odznaczenia otrzymali:

- Jan Sztulpa
- Radosław Góral
- Grażyna Sommer
- Rafał Perdek

Image

Przewodniczący Pan Dariusz Matuszewski serdecznie podziękował  obecnemu Przewodniczącemu Sekcji  Panu Rafałowi Perdkowi i obecnym  delegatom za zaproszenie oraz przekazał  wiele słów uznania dla obecnej działalności Związku Zawodowego Sekcji w Poznaniu.

Image

Notatkę za Zarząd OZZ GNiG Sekcja w Poznaniu  sporządził Tomasz Mazur

 

Zmieniony ( 19.06.2018. )
 
JUBILEUSZ 35-lecia OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
Redaktor: Administrator   
04.06.2018.

 

JUBILEUSZ 35-lecia OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA


Dnia 29 maja 2018r. w Łochowie odbyła się uroczysta Akademia z okazji XXXV –lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Akademię Jubileuszową otworzył Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Uroczystość odbywały się pod Sztandarem Związku oraz Sztandarami jednostek organizacyjnych OZZ GNiG.

Image

Kolega Dariusz Matuszewski serdecznie powitał przybyłych na Jubileusz Gości, podziękował za przyjęcie zaproszenia i udział w Akademii w gronie OZZ GNiG. W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kolega Dariusz Matuszewski powitał:

Przedstawicieli Ministerstwa Energii:

Pana Stanisława Kazimierza Hebdę Dyrektora Generalnego Ministerstwa Energii
Panią Joannę Sawicką Radcę Ministra Energii

Przedstawicieli władz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:

Panią Magdalenę Zegarską Wiceprezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Przedstawicielkę Załogi w Zarządzie Spółki
Pana Mieczysława Kaweckiego Członka Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej
Byłego Prezesa Zarządu PGNiG SA: Pana Marka Kossowskiego

Przedstawicieli najważniejszych organizacji pracowniczych w Polsce:

Kolegę Jana Guza Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Kolegę Dariusza Potyrałę Przewodniczącego Związku Zawodowego Górników w Polsce
Koleżankę Urszulę Michalską Przewodniczącą Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przedstawicieli najważniejszych Spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa:

Pana Mariana Żołyniaka Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Henryka Muchę Prezesa Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny
Pana Adama Kielaka Prezesa Zarządu Spółki PGNiG Gazoprojekt
Pana Adama Węgrzyna Wiceprezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa
Pana Tadeusza Kuczborskiego Wiceprezesa Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny
Pana Marcina Szczudło Wiceprezesa Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny

Przewodniczący Związku przywitał przedstawicieli zaprzyjaźnionych i współpracujących ze Związkiem europejskich organizacji związkowych:

Przedstawiciela Związków Zawodowych CCOO z Hiszpanii: Pana Jesusa Crespo
Przedstawicieli Związku Zawodowego  z Chorwacji: Panią Jasną Pipunić i Pana Radivoja Ćemelijć
Przedstawicieli Związku Zawodowego z Rumunii: Panią Ralucę Popescu i Pana Cristiana Munteanu
Przedstawicieli Związku Zawodowego z Serbii: Pana Velijo Milosevic i Panią Marijanę Milosevic
Przedstawicieli związków zawodowych z Bułgarii: Panią Petyję Peneva i Pana Yuksela Yumerova

W imieniu Związku Przewodniczący przywitał Przyjaciół i wieloletnich partnerów OZZ GNiG:

Pana Prezesa Jana Anysza wieloletniego Przedstawiciela Załogi w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Pełnomocnika ds. Etyki w PGNiG SA – doskonałego menadżera, który zawsze był Przyjacielem Załóg Grupy Kapitałowej;
Pana Andrzeja Schoeneicha menadżera, ekonomistę i specjalistę z zakresu polskiego i europejskiego rynku gazu, z którym współpracowaliśmy dziesiątki lat
Kolegę Janusza Gołębia Dyrektora Wydziału Organizacji Pracy i Informacji Biura Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Przewodniczący przywitał przybyłych na Jubileusz Przewodniczących central Związkowych GK PGNiG:

Kolegę Józefa Ryla Przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Porozumienia Związków zawodowych „Kadra”, oraz
Kolegę Bolesława Potyrałę Przewodniczącego Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Przewodniczący zaznaczył, iż Akademia Jubileuszu jest sponsorowana przez PZU oraz Fundację  PGNiG Im. Ignacego Łukasiewicza. Przewodniczący Związku przywitał biorących udział w uroczystości przedstawicieli Sponsora PZU:
Pana Jerzego Betlejewskiego
Pana Aleksandra Sadowskiego

Przewodniczący Związku przywitał również biorących udział w uroczystości przedstawicieli Związków Zawodowych działających w PGNiG, a także Członków Honorowej Rady Krajowej OZZ GNiG.

Po powitaniu Gości Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski  przedstawił zebranym okolicznościowe wystąpienie, w którym zawarte zostały najważniejsze wydarzenia i sukcesy w 35-letniej działalności ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W wystąpieniu znalazła się również skrótowa historia działalności związku na rzecz branży górnictwa naftowego i gazownictwa.

Pełne wystąpienie Przewodniczącego Związku można znaleźć tutaj . Okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego związku zakończył film z foto-wspomnieniami z 35-letniej działalności OZZ GNiG.

Image

Z okazji uroczystości Jubileuszu 35-lecia Związku, zasłużeni działacze zostali wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, resortowymi i związkowymi:

Honorowa odznaka „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” przyznana przez Ministra Energii:
Mariuszowi Łuczakowi (PSG)
Markowi Sobolowi (PGNiG OD)

W imieniu Ministra Energii odznaczenia wręczyli: Pan Stanisław Hebda Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii i Pani Joanna Sawicka Radca Ministra Energii.

Image

Pan Piotr Woźniak Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na wniosek Pani Prezes Magdaleny Zegarskiej Przedstawicielki Załogi w Zarządzie Spółki oraz na wniosek Przewodniczącego Związku nadał zasłużonym dla rozwoju branży Pracownikom stopnie górnicze. Stronie Inżyniera Górniczego III Stopnia otrzymały:

Iwona Rospęk (PSG)
Magdalena Starosta-Herbut (PGNiG OD)
Anna Milion (PSG)

W imieniu Prezesa Zarządu PGNiG SA Pana Piotra Wożniaka Stopnie Górnicze wręczyła Pani Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu PGNiG SA.

Image

Z okazji Jubileuszu, na wniosek Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Pana Dariusza Matuszewskiego, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kolega Jan Guz przyznał złote i srebrne odznaki „Zasłużony dla OPZZ” wyróżniającym się liderom Związku.

Odznaki wyróżnionym działaczom wręczył Kolega Jan Guz Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Złotą odznakę Zasłużony dla OPZZ otrzymali:
Teresa Utnik
Dariusz Homotnik
Wiesław Świątek
Marian Kozubal
Arkadiusz Nowak

Image

Srebrną odznakę Zasłużony dla OPZZ otrzymali:
Dorota Bronowicka
Bartosz Brydak
Krzysztof Chilicki
Tomasz Całka

Image

Z okazji 35-lecia działalności OZZ GNiG Przewodniczący Związku nadał odznaczenia „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”, którym zostali wyróżnieni:
Janusz Gołąb
Renata Budniak
Ziemowit Podolski
Marcin Fruga
Odznaczenia wręczył Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Image

Z okazji Jubileuszu 35-lecia, Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski ustanowił złotą i srebrną Odznakę za długoletnią działalność na rzecz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Złotą i  srebrna odznaką wyróżnienie zostali wyróżniający się działacze Organów OZZ GNiG. Wszystkim wyróżnionym odznakę wręczył przewodniczący Związku.
Złotą odznaką wyróżnieni zostali również Członkowie Honorowej Rady Krajowej OZZ GNiG

Image

Komitet Organizacyjny Jubileuszu poprosił Członków Honorowej Rady Krajowej o wręczenie złotej odznaki za długoletnią działalność na rzecz Związku Przewodniczącemu OZZ GNiG Koledze Dariuszowi Matuszewskiemu wraz z legitymacją nr 1. Była to dla Przewodniczącego niespodzianka, a zebrani zgotowali Przewodniczącemu owacje na stojąco.

Image

Po wręczeniu przyznanych wyróżnień, głos zabrali Goście Akademii. Jako pierwszy, głos zabrał Pan Stanisław Kazimierz Hebda Dyrektor Generalny Ministerstwa Energii, który odczytał również list gratulacyjny podpisany przez Pana Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, kierowany do Związku z okazji Jubileuszu.

Image

Image

Przed wystąpieniem Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Kolegi Jana Guza zebrani obejrzeli film promujący działalność OPZZ. Kolega Jan Guz pogratulował Związkowi długiej i owocnej działalności na rzecz branży górnictwa naftowego i gazownictwa, a także podziękował za wkład jaki OZZ GNiG wniósł do polskiego ruchu związkowego. Kolega Jan Guz wręczył Przewodniczącemu Związku list gratulacyjny.

Image

Image

W imieniu Zarządu PGNiG SA głos zabrała Pani Magdalena Zegarska Wiceprezes Zarządu PGNiG SA przedstawicielka Załogi w Zarządzie. Pani Prezes Magdalena Zegraska przekazała również list od Pana Piotra Woźniaka Prezesa Zarządu PGNiG SA.

Image

Głos zabrało wielu zgormadzonych Gości:
Pan Mieczysław Kawecki Członek Rady Nadzorczej PGNiG SA Przedstawiciel Załogi w Radzie Nadzorczej

Image

Kolega Dariusz Potyrała Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce

Image

Koleżanka Urszula Michalska Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

Image

Pan Marek Kossowski były Prezes Zarządu PGNiG SA

Image

Na Akademii wystąpili Pracodawcy Grupy Kapitałowej PGNiG SA:

Pan Marian Żołyniak Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa

Image

Pan Henryk Mucha Prezes Zarządu Spółki PGNiG Obrót Detaliczny

Image

Pan Adam Kielak Prezes Zarządu Spółki PGNiG Gazoprojekt

Image

Z okazji Jubileuszu życzenia złożyli Przewodniczący central Związków zawodowych GK PGNiG Koledzy Bolesław Potyrała Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG „Solidarność” oraz Kolega Józef Ryl Przewodniczący Sekcji Krajowej GNiG „Kadra”

Image

Przewodniczący Związku Kolega Dariusz Matuszewski serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie delegatów i wzięli udział w uroczystości Jubileuszu 35-lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Serdecznie podziękował za wiele słów uznania za działalność Związku i wspaniałą atmosferę na uroczystej akademii.

Przewodniczący podziękował Sponsorom: PZU i Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za pomoc w realizacji tak doniosłego Jubileuszu.

Image

Image

Image

Image

Po kolejnych, pełnych ciepłych słów wystąpieniach Gości, odczytaniu listów gratulacyjnych jakie wpłynęły do Związku z okazji Jubileuszu, Przewodniczący zaprosił wszystkich na cześć artystyczną uroczystości jaką był występ gwiazdy – Raya Wilsona.

Image


Image

 

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

Zmieniony ( 12.06.2018. )
 
XXXV ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA
Redaktor: Administrator   
04.06.2018.

 

XXXV ZGROMADZENIE DELEGATÓW OGOLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA

Dnia 28 maja 2018r. w Łochowie obradowali Delegaci XXXV Zgromadzenia Ogólnopolskiego związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Delegaci dokonali podsumowania upływającego, trzeciego roku IX Kadencji Związku. W imieniu Prezydium sprawozdanie z działalności Związku przedstawił Delegatom Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W sprawozdaniu Przewodniczący szczególnie podkreślił znaczenie współpracy i współdziałania Członków Organów Związku w realizacji celów statutowych.

 Image

Delegaci wysłuchali również sprawozdania Komisji Rewizyjnej, którą przedstawiła zebranym Przewodnicząca Komisji Koleżanka Iwona Rospęk. W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna podkreśliła, że Prezydium Związku w okresie sprawozdawczym wywiązało się ze wszystkich celów statutowych prowadząc niestrudzoną działalność na rzecz Członków Związku. Wszystkie Uchwały Organów podjęte w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane. Po dyskusji nad sprawozdaniami Delegaci udzielili absolutorium Prezydium Związku za okres trzeciego roku IX kadencji.

Wiele miejsca w dyskusji Delegatów XXXV Zgromadzenia zajęła kwestia trudnej sytuacji w Spółce Exalo Drilling, w związku z którą Delegaci przyjęli Stanowisko.
Delegaci omówili również sytuację Załóg w poszczególnych Sektorach, jak również podjęto szeroką dyskusję dotyczącą jednej z najważniejszych kwestii w środowisku pracy jaką jest dialog społeczny. W dyskusji delegaci podkreślili istotę podjęcia działań w zakresie odbudowania relacji i dialogu na poziomie Grupy Kapitałowej PGNiG. Dialog i współdziałanie z Zarządem PGNiG SA w celu wypracowania zasad branżowego dialogu społecznego, który stałby się płaszczyzną do rozwiązywania wszelkich konfliktów społecznych, problemów Załóg, a także wymiany informacji i budowania relacji na poziomie korporacyjnym. Delegaci podjęli stanowisko, w którym dążenie do budowy branżowego dialogu społecznego ma stać się jednym z najważniejszych celów na kolejny rok działalności Związku.

 Image

 

Zmieniony ( 04.06.2018. )
 
ZEBRANIE DELEGATÓW Branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ
Redaktor: Administrator   
09.04.2018.

Dnia 4 kwietnia w Katowicach, odbyło się zebranie Delegatów Branży Górnictwo i Energetyka na IX Kongres OPZZ. W zebraniu udział wzięli członkowie kierownictwa Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych: Przewodniczący OPZZ Kolega Jan Guz Wiceprzewodnicząca OPZZ Koleżanka Wiesława Taranowska i Wiceprzewodniczący OPZZ Kolega Andrzej Radzikowski.  Spotkaniu przewodniczył Szef Branży Kolega Dariusz Potyrała Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ma mandat dla czterech delegatów na IX Kongres OPZZ. Naszymi delegatami są: Kolega Dariusz Matuszewski Przewodniczący OZZ GNiG oraz Wiceprzewodniczący OZZ GNiG: Kolega Eugeniusz Postawa, Kolega Tomasz Gabzdyl i Kolega Mariusz Gierczak.

IX Kongres OPZZ zakończy bieżącą kadencję Organów OPZZ. Zebrania Delegatów Branży, zgodnie ze Statutem OPZZ wybierają swoich przedstawicieli do Rady OPZZ, Prezydium OPZZ oraz Komisji Rewizyjnej OPZZ.

Z naszego Związku do organów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – dzięki rekomendacji Przewodniczącego Dariusza Matuszewskiego – wybrani zostali:
Kolega Tomasz Gabzdyl – Prezydium OPZZ
Kolega Mariusz Gierczak – Komisja Rewizyjna OPZZ
Ponadto, dokonano wyborów Przewodniczącego Branży, którym został Kolega Dariusz Potyrała.

Delegaci Branży podjęli decyzję o udzieleniu rekomendacji na funkcję Przewodniczącego OPZZ Koledze Janowi Guzowi, obecnemu Przewodniczącemu OPZZ oraz na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koledze Jarosławowi Czarnowskiemu.
Dokonano także wyborów przedstawicieli Branży do składu Prezydium IX Kongresu OPZZ oraz Komisji Kongresowych.

Informacja: Biuro OZZ GNiG

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 10 - 18 z 206